Fint vatten vid de kommunala baden

Två mätningar har gjorts under sommaren och resultatet är positivt. Alla Kindas kommunala badplatser har tjänligt vatten, alltså låg bakteriehalt.

Kinda kommun 20 september 2019 20:30

– Kommunen har, i normalfall, väldigt bra vattenkvalité vid badplatserna. Vi jobbar mycket med de enskilda avloppen, inventerar och ställer krav, och så är det ju någorlunda glesbefolkat i Kinda så varje sjö har inte så stora belastningar på sig. Vattnet är inte heller så näringsrikt, så risken för algblomning är inte så stor, förklarar miljöchef Yngve Blomberg. 

Vilken badplats har bäst vatten? 

– Det är svårt att säga, det kan skilja sig från gång till gång, men det är klart att Glimmingen alltid har haft fint vatten, det är en otroligt fin sjö, Åsunden likaså, men det ser bra ut överallt, konstaterar Blomberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa