Misstänkt ersätts för långsam utredning

Fem år. Under så lång tid misstänktes en Kindabo för bland annat grov förskingring innan förundersökningen lades ned. Nu har Justitiekanslern (JK) beslutat om ersättning.

Kinda kommun 5 december 2019 17:00

Det var i början av 2012 som polisen i Helsingborg tog emot en anmälan om grov förskingring och trolöshet mot huvudman. Det förskingrade beloppet uppgavs då vara 2 305 863 kronor, och drygt två år senare fick den anmälda personen, som numera bor i Kinda, reda på att hen misstänktes för brott. Sedan dröjde det till slutet av 2018 innan beslut fattades om att lägga ned förundersökningen. 

"Detta får anses vara mycket lång tid", skriver JK i sin bedömning. 

På grund av långsam handläggning av ärendet, och att rätten till domstolsprövning inom skälig tid inte uppfyllts, begärde den misstänkte Kindabon ett skadestånd av staten på totalt 61 250 kronor. Enligt JK:s bedömning ska Kindabon nu få 15 000 kronor plus ränta för ideell skada och dessutom ersättas med 8 000 kronor för ombudskostnader. 

Aleksander Cronenberger, ny chefsåklagare vid Åklagarkammaren i Helsingborg där utredningen pågick, delar JK:s bedömning och berättar att inaktiviteten i ärendet, som uppgick till nio månader, delvis berodde på utebliven revisorhjälp.

– Det här har varit ett komplicerat ärende och det är inte så att det saknats resurs hos oss, utan vi har saknat kompetens för att kunna följa bokföringen och få rimliga förklaringar, konstaterar han och avslutar: 

– Till slut fick åklagaren hjälp av Ekobrottsmyndigheten och man kan väl diskutera om ärendet inte borde ha legat hos dem från början. De är ju experter på ekonomiska transaktioner. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa