Så ska nämnden klara av sparbetinget

Ett nedlagt tillagningskök och förändringar inom räddningstjänsten.

Kinda kommun 24 september 2019 17:00

Nu har samhällsbyggnadsnämnden presenterat tre tunga åtgärder för att nå budget 2020. 

– Självklart innebär alla besparingsåtgärder en förändrad verksamhet och då är det alltid människor som berörs, men vårt uppdrag är trots allt att se till att vi får så hög kvalité som möjligt för de skattemedel som vi har, förklarar nämndordförande Mikael Österling (L).

 

Samhällsbyggnadsnämnden i Kinda har ett sparbeting på totalt 4 600 000 kronor. För att klara av sparkravet har nämnden nu beslutat om en rad åtgärder. Den största, som beräknas till en besparing på 950 000 kronor om året, är att tillagningsköket på Stångågården i Horn läggs ned. Något som genomförs i samband med novemberlovet. 

– Under stora delar av året transporteras redan all mat från Kisa till äldreomsorgen i Horn, men under skoltid har lunchen tillagats och serverats genom det här köket. Vi ser det som en besparing som innebär en ganska marginell kvalitetsminskning, förklarar Österling. 

Hur ser ni på åtgärden utifrån ett miljöperspektiv?

– Naturligtvis är det ett antal kilometer extra som en bil ska köras, men vi har inte räknat på det. Däremot, om man ska fundera i de banorna, finns det säkert fördelar, utifrån ett miljöperspektiv, med matlagning i större omfattning i ett och samma kök, svarar förvaltningschef Bita Almasian. 

 

Åtgärd nummer två är en omorganisering av räddningstjänsten i Horn. Två istället för tre brandmän kommer att ha jour samtidigt, vilket innebär en besparing på jourtimmar motsvarande 300 000 kronor om året. Dessutom kommer insatsledaren att, genom investeringar i ny utrustning, kunna åka på larm direkt från där denne befinner sig. 

– Det vi gör är att vi i ett första skede kommer ha möjlighet att snabbare komma fram med en person till olycksplatsen. Vid livsavgörande insatser kan det vara av stor betydelse. Det här är ett steg i en utveckling som vi kommer att jobba vidare med, förklarar räddningschef Thomas Blixt. 

 

Den sista åtgärden rör IVPA (i väntan på ambulans) och motsvarar cirka 400 000 kronor om året.

– Här är det viktigt att poängtera att IVPA inte försvinner. Vid de larm där det finns medicinsk bedömning på att tidiga insatser påverkar utgången, och där SOS misstänker livshotande tillstånd, är det Region Östergötland som har och bekostar uppdraget. Vi har fram till i dag haft ett kommunalt tillägg på larm som faller utanför det uppdraget. Det är detta som vi nu väljer att upphöra med, avslutar Österling.  

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa