Glamox lägger ner fabriken i Målilla

Glamox lägger ner sin fabrik i Målilla. Samtliga 116 anställda berörs när merparten av produktionen flyttas till Estland.

Målilla 4 juni 2020 14:44

Belysningsföretaget Glamox AB, med fabriker i Sverige och utomlands, har beslutat avveckla verksamheten vid fabriken i Målilla, som en del i bolagets pågående strategiska utvärdering av sin produktionskapacitet och anläggningsstruktur.

Något som de anställda informerades om under torsdagen.

Förhandlingarna gäller samtliga 116 anställda vid fabriken i Målilla.

– Vi inledde ett arbete med att utvärdera och framtidssäkra kapacitet och konkurrenskraft 2019, med avsikt att anpassa oss inför kommande lågkonjunktur. Coronakrisen och de hastiga prisnedgångarna på olja har inneburit att vårt behov av att minska våra kostnader förstärkts och påskyndats, säger Rune E. Marthinussen, koncernchef för Glamox Group och styrelseordförande för Glamox AB, i ett pressmeddelande.

– Dagens teknologi och framtida investeringar i produktionsteknik kommer utnyttjas på ett bättre sätt i större fabriker och att koncentrera volymer dit är nödvändigt för att sänka kostnaderna, fortsätter han.

Förhandlingarna omfattar förslag att flytta 95 procent av produktionen i Målilla till Glamox fabriker i Estland och resterande fem procent till Norge.  

– Fabriken i Målilla har inte förutsättningar för expansion och utveckling utifrån de behov vi har identifierat. Jag förstår att detta är ett oroande besked för de anställda i Målilla och vi ska ta vårt ansvar för dem, men Glamox strategi är beroende av omvärldsfaktorer som vi behöver ta hänsyn till, säger Rune E. Marthinussen i pressmeddelandet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa