Så löser kommunen akut brist på klassrum på Vimar

Det är akut brist på tre klassrum och lokaler för hemkunskap på Vimarskolan till hösten. Barn- och utbildningsnämnden möter det med att hyra paviljonger i ytterligare tre år.

Vimmerby 24 juni 2020 21:00

– Vi har tittat på olika lösningar, men att bygga till egna paviljonger på en av byggnaderna blir ingen bra lösning och skulle bara täcka behovet i ett år, säger Peter Karlsson (C) ordförande i barn– och utbildningsnämnden.

 

Vid ett extra sammanträde på onsdagen tog nämnden ett enigt beslut att hyra paviljongerna som finns på fotbollsplanen intill Vimarskolan i ytterligare tre år. Skälet är att det fattas tre klassrum och lokaler för hemkunskapen till hösten. 

– Som det är nu finns bara en hemkunskapssal för både AL-skolan, Vimar och alla sjätteklasser som åker in till Vimar. När elevantalet ökar räcker inte det.

Hyran för paviljongerna hamnar på drygt två miljoner kronor för de tre läsåren som beslutet avser.

 

Hur ser du på lokalsituationen överlag i skolorna?

– Just nu är Vimarskolan mest trångbodd eftersom elevantalet ökar väldigt under tre år, sen minskar det igen. Därför valde vi att hyra istället för att bygga till.

Även på AL-skolan finns stora behov av upprustning som pausats.

– Det är i väntan på förstudien om en ny skola som är på gång. Vi vill inte lägga för mycket pengar i skolorna i det fall det blir ett beslut om en ny.

 

Hur ser du på behovet av en ny skola på sikt?

– Jag avvaktar vad förstudien kommer fram till. Däremot har vi gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en lokalförsörjningsplan för att tidigare se den här typen av behov och undvika hamna i sån tidsnöd som vid gjorde i det här fallet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa