Eldsjälarnas nya satsning på sportanläggningen

I Hestra är ortens eldsjälar i full gång med att fixa nya möjligheter till aktivering. "Allt har flutit på ganska bra".

Ydre 14 juni 2020 14:00

I och med sommarens intåg drar också säsongens uteaktiviteter i gång på allvar. På vissa håll krävs dock renovering och uppfräschning innan aktiviteterna kan komma igång på allvar.

undefined
Gabriel Johansson, Stefan Lindström och Jonathan Samuelsson diskuterar renoveringen av tennisplanen.

Sedan länge har det funnits möjlighet att spela tennis i den lilla byn Hestra i Ydre kommun, men med åren har banorna blivit nedgångna och besökarna allt färre.

Men nu satsar några av lokalinvånarna på att återigen skapa en samlingspunkt genom att fräscha upp och bygga nytt. Satsningen går under namnet Torpa Center Court.

undefined
Upprustningen av Torpa Center Court i full gång. Närmast ligger den renoverade tennisplanen. På bortre delen, där den tidigare igenvuxna tennisplanen låg, finnsnu nya boulebanor.

– Vi hoppas att detta ska få fler av bygdens barn och vuxna att aktivera sig och engagera sig i föreningslivet, säger Gabriel Johansson, ordförande i den lokala idrottsföreningen Torpa AIS, en av de delaktiga i projektet.

Vad var det som fick er att satsa på projektet?
– Tennisbanorna som vi driver har varit rätt nedgångna, en av de två banorna har till och med varit igenväxt.

Gabriel berättar vidare att detta blåste liv i planerna att göra en rejäl upprustning av anläggningen. Tack vare lite extra hjälp på traven drog projektet slutligen igång på allvar.

– När Kinda Ydre Sparbank återigen öppnade upp för en idéfond, bestämde vi oss för att söka pengar därifrån för att fräscha upp hela anläggningen.

undefined
Nya bouleplanen.

Gabriel förklarar att föreningens mål är att erbjuda så mycket aktivitet som möjligt. Därför valde de att satsa lite extra genom att även anlägga boulebanor där den tidigare igenväxta tennisbanan legat.

Hur har engagemanget och insatserna från ortsborna varit ?
– Vi började hela projektet med en större arbetsdag där vi ville engagera ortsborna. Det kom en hel del folk som hjälpte till, men som vanligt var det till större delen de personer som brukar engagera sig i föreningen som dök upp.

Vad konkret har det varit mest jobb med under resans gång?
– Allt har flutit på ganska bra, och vi har varit ett gott gäng som arbetat med anläggningen. Det var dock en hel del jobb med att göra boulebanorna.

undefined
Cliff Thorstensson fixar med materialförrådet.

Gabriel förklarar att det i synnerhet var arbetet med att köra ut och jämna till alla lastbilslass med grus som var mest krävande.

Vad hoppas ni att satsningen ska ge för positiva effekter på orten?
– Vi hoppas som sagt på att detta ska få fler av bygdens barn och vuxna att aktivera sig. Det vore även roligt om särskilt boulebanorna kunde locka och engagera bygdens äldre invånare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa